​Rozpoznávanie rýb

Pre zobrazenie prezentácie na celú obrazovku klikni na prerušovaný štvorec v dolnom menu Google Slides, vedľa možnosti nastavenia prezentácie.