Oznámenie

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný iba v prípade, že budú zrušené stanovené termíny alebo vo výnimočných prípadoch – spôsob vydávania bude zverejnený na web stránke.

Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Konanie ostatných hromadných akcií (členská schôdza, súťaže, brigády….) bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a opatrení vlády SR, nariadení hlavného hygienika SR a usmernení RADY SRZ.

Informácie o vydávaní povolení a konaní akcií budú včas zverejnené na tejto stránke.

Kľúčové slová:Zanechajte komentár