Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

8. februára 2018 | Oznamy | Napíš komentár |

  1. meter, podberák, uvoľňovač háčikov (pean)
  2. pri love mať platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode

 

Upozornenie!
Členovia MO, ktorí budú disciplinárne stíhaní sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a Vyhl. MŽP SR č. 185/2006 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Spravodaj na rok 2018

7. februára 2018 | Oznamy | Napíš komentár |

Aktualizácia informácií na tejto stránke pre rok 2018 prebehne 8. februára 2018. Aktuálne informácie si zatiaľ môžete pozrieť v spravodaji 2018. Ďalej bola pridaná stránka s prezentáciu na rozpoznávanie rýb.

Zarybnenie na VN Remeniny

21. októbra 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 16. októbra 2017 v množstve 400 kg. Lov povolený od 17. októbra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

22. septembra 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 21.9.2017 v množstve 300 kg. Lov povolený od 22. septembra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

8. septembra 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie pstruhom dúhovým dňa 7.9.2017 v množstve 500 kg. Lov povolený od 8. septembra 2017.