Zarybnenie rybníka v Remeninách

9. septembra 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 9.9.2020 bude rybník v Remeninách zarybnený pstruhom dúhovým, Pd2 100 kg a 100 kg výber. Lov je povolený od štvrtka, t.j. od 10.9.2020.

Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Výdaj rybárskych povolení

19. mája 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach n/T oznamuje svojim členom, že 24. mája 2020 (t.j. v nedeľu) o 13.30 hodine sa budú podľa pôvodného plánu vydávať povolenia na rybolov v kancelárií MO SRZ v Hanušovciach n/T. Upozornenie: v budove je povinné nosenie ochranných rúšok! Výbor MO SRZ

Zarybnenie pstruhových revírov

14. apríla 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 16.4.2020 bude vysadená násada pstruha dúhového v pstruhových revíroch a to 250 kg Pd2 (o váhe cca 0,3 kg) a 50 kg Pd výber (o váhe 0,7 – 1,0 kg). Doba hájenia sa nebude uplatňovať. Lov povolený. Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Zrušenie všetkých akcií

31. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ Hanušovce nad Topľou oznamuje svojím členom, že vzhľadom na mimoriadne opatrenie v súvislosti so šírením koronavírusu ruší všetky plánované akcie (predaj povolení, brigády, súťaže, školenie mladých rybárov) od teraz až do odvolania.

Mimoriadny systém vydávania povolení na rybolov bude fungovať prostredníctvom slovenskej pošty – viac informácií o výdaji povoleniek nájdete tu.

Systém vydávania povolení na rybolov v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

19. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od dnešného dňa mení zaužívaný systém vydávania povolení, na výdaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty.

Člen našej MO zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka na účet organizácie:

č.ú.: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

alebo poštovou zloženkou na adresu MO SRZ v Hanušovciach:

Slovenský rybársky zväz
MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6
094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle do 7 dní členovi na jeho adresu potrebné doklady: členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám), štátny rybársky lístok a povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je možnosť uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa ako: meno a priezvisko rybára, povolenie miestne, zväzové, štátny rybársky lístok, číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník 2020

Prípadné otázky a nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com
Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania Mimoriadného stavu v SR.

Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou