Zrušenie všetkých akcií

31. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ Hanušovce nad Topľou oznamuje svojím členom, že vzhľadom na mimoriadne opatrenie v súvislosti so šírením koronavírusu ruší všetky plánované akcie (predaj povolení, brigády, súťaže, školenie mladých rybárov) od teraz až do odvolania.

Mimoriadny systém vydávania povolení na rybolov bude fungovať prostredníctvom slovenskej pošty – viac informácií o výdaji povoleniek nájdete tu.

Systém vydávania povolení na rybolov v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

19. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od dnešného dňa mení zaužívaný systém vydávania povolení, na výdaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty.

Člen našej MO zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka na účet organizácie:

č.ú.: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

alebo poštovou zloženkou na adresu MO SRZ v Hanušovciach:

Slovenský rybársky zväz
MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6
094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle do 7 dní členovi na jeho adresu potrebné doklady: členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám), štátny rybársky lístok a povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je možnosť uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa ako: meno a priezvisko rybára, povolenie miestne, zväzové, štátny rybársky lístok, číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník 2020

Prípadné otázky a nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com
Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania Mimoriadného stavu v SR.

Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Zrušený výdaj rybárskych povolení

13. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojim členom, že plánovaný výdaj rybárskych povolení zo dňa 15. marca 2020 o 13,30 hod. sa ruší a bude nahradený v novom termíne 22. mája 2020 o 17,30 hod.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Školenie nových členov zväzu

5. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

Školenie nových členov sa bude konať dňa 31. 5. 2020 o 13,00 hodine v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Petra Dvorského tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Milana Molitorisa tel. 0907 343 843.

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

1. marca 2020 | Oznamy | Napíš komentár |

  1. meter, podberák, uvoľňovač háčikov, rybárska podložka
  2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.