Zarybnenie na VN Remeniny

22. septembra 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 21.9.2017 v množstve 300 kg. Lov povolený od 22. septembra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

8. septembra 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie pstruhom dúhovým dňa 7.9.2017 v množstve 500 kg. Lov povolený od 8. septembra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

24. augusta 2017 | Oznamy | Komentáre (1) |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že bude prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách dňa 25. augusta 2017 kaprom K3 v množstve 300 kg. Chytať povolené od 26. augusta 2017. Výbor MO SRZ

VN Domaša – vyhlásenie plážového kúpaliska „Valkov“

5. júna 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 na základe súhlasného stanoviska SRZ Rada Žilina bude každoročne v letnej dovolenkovej sezóne dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na vodnej nádrži Domaša v k.ú. Valkov z dôvodu verejného záujmu – prevádzkovania časti pláže č.1 vymedzenej informačnými tabuľami Obecného úradu Bžany s týmto textom: „Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.“

Zarybnenie rybníka v Remeninách

25. mája 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že bude prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách dňa 25. mája 2017 pstruhom dúhovým v množstve 400 kg. Chytať povolené od 26.mája 2017.