Posts Tagged ‘prehľady o úlovkoch’

Úlovky & zarybnenie

streda, máj 9th, 2018

Na stránke Úlovky & zarybnenie boli pridané informácie o zarybnení a úlovkoch. Informácie sú vo forma tabuliek a môžete si ich pozrieť online (klikni na odkaz).

Prehľady o úlovkoch 2014

utorok, január 6th, 2015

Prehľady o úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára 2015. Prehľady musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane sumarizácie. Prehľady možno odovzdať aj hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ ul. Záhradná 165/6 09431 Hanušovce alebo vhodiť do schránky MO SRZ , ktorá je na vchodovej bráne do dvora Mestského úradu. Na neodovzdané prehľady alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6 €, na nesprávne vyplnené 1 €.

Prehľady o úlovkoch

piatok, január 10th, 2014

Prehľady o úlovkoch musia byť odovzdané do 15.januára 2014. Prehľady musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane sumarizácie podľa jednotlivých revírov, celkových počtov, váhe a druhoch rýb. Prehľady možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, alebo poštou na adrese: MO SRZ Hanušovce, 094 31 Hanušovce. Na neodovzdané prehľady alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6 €, na nesprávne vyplnené (bez rekapitulácie) 1 €.

Prehľady o úlovkoch

utorok, január 8th, 2013

Prehľady o úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára 2013. Prehľady musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane sumarizácie podľa jednotlivých revírov, celkových počtov, váhe a druhoch rýb. Prehľady možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, alebo poštou na adrese: MO SRZ Hanušovce, 094 31 Hanušovce. Na neodovzdané prehľady alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6 €, na nesprávne vyplnené (bez rekapitulácie) 1 €.