Archive for the ‘Oznamy’ Category

Zarybnenie: VN Remeniny

pondelok, september 6th, 2021

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 3. septembra 2021 bol rybník v Remeninách zarybnený kaprom K-3 v množstve 700 kg. Lov na rybníku povolený 4. septembra 2021.

Výbor MO SRZ

Výročná členská schôdza

streda, september 1st, 2021

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2021 o 17:00 hod. v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

Program výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.9.2021:

1. Zahájenie a privítanie hostí.
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2020.
4. Správa o finančnom hospodárení v roku 2020.
5. Návrh na rozpočet pre rok 2021.
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020.
7. Plán hlavných úloh na rok 2021.
8. Odovzdanie vyznamenaní.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Pripomíname!!! Povinné nosenie rúška v interiéri.

Zarybnenie: VN Remeniny

utorok, august 31st, 2021

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 31. septembra 2021 bude rybník v Remeninách zarybnený pstruhom dúhovým, Pd2 250 kg. Lov na rybníku povolený od stredy 1. septembra 2021.

Výbor MO SRZ

Mimoriadny termín predaja povoleniek

sobota, máj 15th, 2021

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že sa bude konať mimoriadny predaj povoleniek na lov rýb, ktorý sa uskutoční v budove MsÚ v Hanušovciach a to v nasledujúcich termínoch: 21. mája 2021, t.j. v piatok o 17,00 hodine a 23. mája 2021, t.j. v nedeľu o 13,30 hodine. Obmedzujúce opatrenia: Vstup do budovy po jednej osobe + rúško.

Výbor MO SRZ

História úlovkov za roky 2003 až 2020

sobota, máj 15th, 2021

V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť históriu úlovkov za roky 2003 až 2020.