Posts Tagged ‘školenie rybárov’

Školenie nových členov zväzu

piatok, január 10th, 2014

Školenie nových členov sa bude konať 1. júna 2014 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po zložení skúšky budú môcť si zakúpiť rybárske povolenky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov zväzu

pondelok, marec 11th, 2013

Školenie nových členov sa bude konať 2.6.2013 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po zložení skúšky budú môcť si zakúpiť rybárske povolenky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov

utorok, január 10th, 2012

Školenie nových členov sa uskutoční 3. júna 2012 o 13:00 hodine v Budove MsÚ v Hanušovciach nad Topľou. Po úspešnom zvládnutí testov budú mať možnosť stať sa riadnymi členmi MO SRZ v Hanušovciach a budú si môcť zakúpiť povolenky na rybolov pre rok 2012. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka (Dvorský Petra) mobil: 0917 358 979, alebo u predsedu (Molitoris Milan) mobil: 0907 343 843.

Školenie nových členov

utorok, máj 18th, 2010

Školenie mladých rybárov sa uskutoční 5. júna  2011 o 13:00 hodine na MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom zvládnutí testov budú mať možnosť stať sa riadnymi členmi MO SRZ v Hanušovciach a budú si môcť  zakúpiť povolenky na rybolov pre rok 2011. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Dvorského Petra na tel.
0917 358 979, alebo na tel. 0907 343 843.

Termíny výdaja povoleniek v roku 2011:

15.01.2011 v sobotu o 15:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
29.01.2011 v sobotu o 16:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
30.01.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
20.02.2011 v nedeľu o 14:00 v Klube požiarnikov v Bystrom
15.04.2011 v piatok o 17:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
17.04.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
29.05.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek  mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u Petra Dvorského tel. 0917 358 979, 0917 358 979 alebo u predsedu SRZ Hanušovce.