Kontakt

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia v Hanušovciach nad Topľou

Adresa: Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou
E-mail: srzhanusovce@gmail.com

IČO: 00 178 209 0702
DIČ: 202 063 0964
IBAN: SK33 0900 0000 0001 0789 2897 (Slovenská sporiteľňa)

 

Úradne dni – zasadnutie členov výboru.
Úradné dni a hodiny na prípadne konzultácie členov o dianí v organizácií sú v čase zasadnutí výboru MO SRZ a to každý piatok vždy po dvadsiatom v mesiaci o 17:30 hod. okrem mesiacov júl a august, v budove MsÚ (vchod z dvora) v Hanušovciach n/T.