PZ Lipiny „Čistý revír = čistá príroda“

23. marca 2023 | Oznamy, Pozvánky | Napíš komentár |

Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou pozýva všetkých milovníkov prírody, rybárov, folklórne súbory, turistické oddiely, športovcov a rodiny s deťmi na zapojenie sa do projektu ,,Čistý revír = čistá príroda“ vytvorený Slovenskou poľovníckou komorou, ktorý sa tohto roku bude konať dňa 26. 03. 2023, t.j. v nedeľu so začiatkom o 7.30 hod. v Hlibovci.

Prosíme dobrovoľníkov, aby si so sebou zobrali pracovné rukavice a pevnú obuv.

Výročná členská schôdza 2023

13. januára 2023 | Oznamy | Napíš komentár |

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. marca 2023 o 14,00 hodine v Bystrom v Svadobke.

Školenie nových členov zväzu 2023

13. januára 2023 | Oznamy | Napíš komentár |

Školenie nových členov sa bude konať dňa 28. 5. 2023 o 13,00 hodine v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Petra Dvorského tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Milana Molitorisa tel. 0907 343 843.

Vydávanie povolení na rybolov 2023

13. januára 2023 | Oznamy | Napíš komentár |

 

Výbor MO SRZ v Hanušovciach týmto oznamuje svojím členom, že vydávanie povolení na rybolov sa bude realizovať v plánovaných termínoch uvedených v Spravodaji 2023 a to nasledovne:
 • 06. 01. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 22. 01. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 12. 02. 2023 v piatok o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 12. 03. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 02. 04. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 14. 04. 2023 v nedeľu o 17:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 21. 05. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

13. januára 2023 | Oznamy | Napíš komentár |

 1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
 2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
 6. dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami na hrádzu VN Remeniny a poľnú cestu nad hrádzou po ľavej strane VN

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.