Výročná členská schôdza

10. januára 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou týmto pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2017 o 14.00 hod. v reštaurácii „U Hricka“ v Hanušovciach n/T .

Povolenky na rok 2017

10. januára 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Termíny výdaja povoleniek v roku 2017:

8.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
22.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.2.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.3.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
7.4.2017 v piatok o 17:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
9.4.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v Klube požiarnikov v Bystrom
28.5.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3.- € u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov zväzu

10. januára 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Školenie nových členov sa bude konať dňa 4.6.2017 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843

Zarybnenie rybníka v Remeninách

15. októbra 2016 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že bude prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách dňa 13. októbra 2016 kaprom K3 (400 kg) Chytať povolené od 14. októbra 2016.

Zarybnenie rybníka v Remeninách

20. septembra 2016 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že bude prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách dňa 21. septembra 2016 pstruhom dúhovým. (400 kg) Chytať povolené od 22. septembra 2016. Na lov pstruhov povolené tri vychádzky do týždňa. V jednom dni môže uloviť max. dospelý 4 ks, deti do 15 rokov max 2 ks.