VN Domaša – vyhlásenie plážového kúpaliska „Valkov“

5. júna 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 na základe súhlasného stanoviska SRZ Rada Žilina bude každoročne v letnej dovolenkovej sezóne dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na vodnej nádrži Domaša v k.ú. Valkov z dôvodu verejného záujmu – prevádzkovania časti pláže č.1 vymedzenej informačnými tabuľami Obecného úradu Bžany s týmto textom: „Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.“

Zarybnenie rybníka v Remeninách

25. mája 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že bude prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách dňa 25. mája 2017 pstruhom dúhovým v množstve 400 kg. Chytať povolené od 26.mája 2017.

VN Domaša – obmedzenie výkonu ryb. práva

16. mája 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Informácie o obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Domaša nájdete v naskenovaných dokumentoch. Pre zobrazenie všetkých dokumentov si otvorte celý článok v samostatnom okne.

Prečítajte si zvyšok tohoto článku »

Vyhodnotenie súťaží 2017

9. mája 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

V nasledujúcej tabuľke nájdete vyhodnotenie súťaží v kategórii dospelých i v kategórii detí.
Fotografie si môžete pozrieť v odkazoch: dospelí, deti

Výročná členská schôdza

10. januára 2017 | Oznamy | Napíš komentár |

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou týmto pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2017 o 14.00 hod. v reštaurácii „U Hricka“ v Hanušovciach n/T .