Vydávanie povolení na rybolov v roku 2022

20. januára 2022 | Oznamy | Napíš komentár |

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení formou úhrady na účet a prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný tiež.

POZOR! Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do piatich dní členovi na jeho adresu požadované doklady:
– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok,
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník povolení na rybolov pre rok 2022
K cene povoleniek treba pripočítať 2 € na poštovné a balné.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na email: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843

Topľa nerada vydáva svoje tajomstvá

19. januára 2022 | Naši najlepší, Úspešné úlovky | Napíš komentár |

Topľa nerada vydáva svoje tajomstvá

Topľa nerada vydáva svoje tajomstvá.
Šťastný lovec Marek Maščuch, šťuka 95 cm a 9,0 kg.

Oznámenie

30. decembra 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný iba v prípade, že budú zrušené stanovené termíny alebo vo výnimočných prípadoch – spôsob vydávania bude zverejnený na web stránke.

Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Konanie ostatných hromadných akcií (členská schôdza, súťaže, brigády….) bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a opatrení vlády SR, nariadení hlavného hygienika SR a usmernení RADY SRZ.

Informácie o vydávaní povolení a konaní akcií budú včas zverejnené na tejto stránke.

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

30. decembra 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

  1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
  2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Zarybnenie: VN Remeniny

6. septembra 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 3. septembra 2021 bol rybník v Remeninách zarybnený kaprom K-3 v množstve 700 kg. Lov na rybníku povolený 4. septembra 2021.

Výbor MO SRZ