Mimoriadny výdaj povolení na lov rýb

23. decembra 2019 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojim členom, že v piatok, 3. 1. 2020, o 17.30 hod. sa bude konať mimoriadny výdaj „Povolení na lov rýb“ pre rok 2020 v kancelárií MsÚ v Hanušovciach nad Topľou.

Zároveň chceme upozorniť členov na povinnosť vrátenia „Záznamov o dochádzke k vode z roku 2019“ najneskôr do 15. 1. 2020.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou

Oznam o konaní mimoriadnej VČS

15. októbra 2019 | Oznamy | Napíš komentár |

Oznamujeme členom našej MO, že mimoriadna členská schôdza sa bude konať dňa 25.10.2019 o 19:00 v budove Mestského úradu Hanušovce nad Topľou.

Program schôdze: Voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka XIII. mimoriadneho snemu SRZ.

V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23.11.2019 v Žiline s nasledujúcim programom:

  • Odvolanie tajomníka SRZ
  • Novela Stanov SRZ
  • Voľby tajomníka SRZ

 

Oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov na XIII. mimoriadny snem SRZ

8. októbra 2019 | Oznamy | Napíš komentár |

Oznamujeme členom našej MO, že v prípade záujmu zúčastniť sa XIII. mimoriadneho snemu SRZ, je potrebné podať návrh osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu našej MO do 22.10.2019. Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku SRZ a musí byť podaný na tlačive vzoru návrhu kandidáta. (tlačivo na stiahnutie). V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23.11.2019 v Žiline s nasledujúcim programom: 1.) Odvolanie tajomníka SRZ, 2.) Novela Stanov SRZ, 3.) Voľby tajomníka SRZ.

Zarybnenie

19. septembra 2019 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že 28.8 2019 bol rybník v Remeninách zarybnený kaprom K-3 v množstve 600 kg. Dňa 19.9.2019 bude zarybnený pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 400 kg. Lov bude povolený od 20.9.2019.

Zarybnenie

12. júna 2019 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ Hanušovce n/T oznamuje, že na VN Remeniny bude prevedené plánované zarybnenie pstruhom dúhovým dňa 14. júna 2019 v množstve 300 kg. Lov povolený od 15.6.2019.