Zarybnenie: VN Remeniny

6. septembra 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 3. septembra 2021 bol rybník v Remeninách zarybnený kaprom K-3 v množstve 700 kg. Lov na rybníku povolený 4. septembra 2021.

Výbor MO SRZ

Výročná členská schôdza

1. septembra 2021 | Oznamy, Pozvánky | Napíš komentár |

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2021 o 17:00 hod. v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

Program výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.9.2021:

1. Zahájenie a privítanie hostí.
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2020.
4. Správa o finančnom hospodárení v roku 2020.
5. Návrh na rozpočet pre rok 2021.
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020.
7. Plán hlavných úloh na rok 2021.
8. Odovzdanie vyznamenaní.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Pripomíname!!! Povinné nosenie rúška v interiéri.

Zarybnenie: VN Remeniny

31. augusta 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že dňa 31. septembra 2021 bude rybník v Remeninách zarybnený pstruhom dúhovým, Pd2 250 kg. Lov na rybníku povolený od stredy 1. septembra 2021.

Výbor MO SRZ

Mimoriadny termín predaja povoleniek

15. mája 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že sa bude konať mimoriadny predaj povoleniek na lov rýb, ktorý sa uskutoční v budove MsÚ v Hanušovciach a to v nasledujúcich termínoch: 21. mája 2021, t.j. v piatok o 17,00 hodine a 23. mája 2021, t.j. v nedeľu o 13,30 hodine. Obmedzujúce opatrenia: Vstup do budovy po jednej osobe + rúško.

Výbor MO SRZ

História úlovkov za roky 2003 až 2020

15. mája 2021 | Oznamy | Napíš komentár |

V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť históriu úlovkov za roky 2003 až 2020.