Súťaže v LRU (2024)

10. mája 2024 | Oznamy | Napíš komentár |

Začiatkom mája 2024 prebehli súťaže v LRU.
Tu si môžete pozrieť fotografie a výsledky súťaží.

 

Výsledky súťaží:

Školenie nových členov zväzu 2024

3. januára 2024 | Oznamy | Napíš komentár |

Školenie nových členov sa bude konať dňa 26. 5. 2024 o 13,00 hodine v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Petra Dvorského tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Milana Molitorisa tel. 0907 343 843.

Vydávanie povolení na rybolov 2024

3. januára 2024 | Oznamy | Napíš komentár |

 

Výbor MO SRZ v Hanušovciach týmto oznamuje svojím členom, že vydávanie povolení na rybolov sa bude realizovať v plánovaných termínoch uvedených v Spravodaji 2024 a to nasledovne:
 • 07. 01. 2024 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  (Pred zakúpením povolenia dňa 7. 1. 2024 je potrebné odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch.)
 • 21. 01. 2024 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 11. 02. 2024 v piatok o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 10. 03. 2024 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 07. 04. 2024 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 12. 04. 2024 v piatok o 17:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 19. 05. 2024 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

3. januára 2024 | Oznamy | Napíš komentár |

 1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
 2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
 6. dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami na hrádzu VN Remeniny a poľnú cestu nad hrádzou po ľavej strane VN

Upozornenie!
Upozorňujeme na časté porušovanie § 14 písm. d Zákona č. 216/2018 Z.z. – ukončenie lovu bez vyškrtnutia kolónok a začatie lovu bez zapísania dátumu a čísla revíru pri nepretržitom rybolove.

Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

V Hanušovciach nad Topľou: 31.decembra 2023

Výročná členská schôdza 2024

2. januára 2024 | Oznamy | Napíš komentár |

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. marca 2024 o 14,00 hodine v Bystrom v Svadobke.