Revíry

Názov: Topľa č.3
Číslo revíru: 4-2830-1-1
Charakter: kaprový
Účel revíru: lovný

Názov: OR Vyšný Žipov
Číslo revíru: 4-1840-1-1
Charakter: kaprový
Účel revíru: lovný

Názov: VN Remeniny
Číslo revíru: 4-3730-1-1
Charakter: kaprový
Účel revíru: lovný

Názov: Hermanovský potok
Číslo revíru: 4-0530-4-1
Charakter: lososový-P
Účel revíru: lovný

Názov: Hrabinka
Číslo revíru: 4-0690-4-1
Charakter: lososový-P
Účel revíru: lovný