Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2024

01. 05. 2024 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8,00 hodine
05. 05. 2024 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8,00 hodine
10. 05. 2024 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS
o 17,00 hod. na VN Remeniny

Plán brigád v roku 2024

Upratovanie brehov rybníka v Remeninách:
13. 04. 2024 v sobotu o 15,00 hod. zodpovedný vedúci: Peter Dvorský, Milan Molitoris.

Kosby:
24. 05. 2024 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Štefan Oráč
25. 05. 2024 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Peter Dvorský
26. 07. 2024 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Mockovčiak
27. 07. 2024 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Ivanič

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 3 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.

Výsledky súťaží: