Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2020

01. 05. 2020 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8,00 hodine.
03. 05. 2020 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8,00 hodine.
08. 05. 2020 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS
o 17.00 hod. na VN Remeniny.

Plán brigád v roku 2020

Výrub kríkov a upratovanie brehov rybníka v Remeninách
04. 04. 2020 v sobotu o 15,00 hod. zodpovedný vedúci: Dvorský Peter, Molitoris Milan.

Kosby v roku 2020:

29. 05. 2020 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Štefan Oráč
30. 05. 2020 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Milan Sopoliga
31. 07. 2020 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Mockovčiak
01. 08. 2020 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Ivanič

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 2,50 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.