Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2019

01. 05. 2019 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8:00 hodine
05. 05. 2019 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8:00 hodine
10. 05. 2019 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS o 17:00 hod. na VN Remeniny.

Plán brigád v roku 2019

Výrub kríkov a upratovanie brehov rybníka v Remeninách
06. 04. 2019 v sobotu o 15:00 hod. zodpovedný vedúci: Dvorský Peter, Molitoris Milan.

Kosby v roku 2019:

24. 05. 2019 v piatok na VN Remeniny o 17:00 hod. zodpovedný vedúci: Molitoris Juraj
25. 05. 2019 v sobotu na VN Remeniny o 16:00 hod. zodpovedný vedúci: Sopoliga Milan
26. 07. 2019 v piatok na VN Remeniny o 17:00 hod. zodpovedný vedúci: Mockovčiak Ján
27. 07. 2019 v sobotu na VN Remeniny o 16:00 hod. zodpovedný vedúci: Ivanič Ján

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 2,50 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.