Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2018

01.05.2018 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8:00 hodine
06.05.2018 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8:00 hodine
11.05.2018 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS o 17:00 hod. na VN Remeniny

Plán brigád v roku 2018

Výrub kríkov a upratovanie brehov rybníka v Remeninách
07. 04. 2018 v sobotu o 15:00 hod. zodpovedný vedúci: Dvorský Peter, Molitoris Milan.

Kosby:

25. 05. 2018 v piatok na VN Remeniny o 17:00 hod. zodpovedný vedúci: Molitoris Juraj
26. 05. 2018 v sobotu na VN Remeniny o 16:00 hod. zodpovedný vedúci: Sopoliga Milan
27. 07. 2018 v piatok na VN Remeniny o 17:00 hod. zodpovedný vedúci: Mockovčiak Ján
28. 07. 2018 v sobotu na VN Remeniny o 16:00 hod. zodpovedný vedúci: Ivanič Ján

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 2,50 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.