Úlovky + zarybnenie

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch:

Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára. Záznamy musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane celoročného sumáru úlovkov. Záznamy možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ alebo hodiť do schránky MO SRZ pri bráne Mestského úradu. Na neodovzdané záznamy alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 10.- € a na nesprávne vyplnený celoročný sumár úlovkov pokuta 1.- €.