Úlovky + zarybnenie

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch:

Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára. Záznamy musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane celoročného sumáru úlovkov. Záznamy možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ alebo hodiť do schránky MO SRZ pri bráne Mestského úradu. Na neodovzdané záznamy alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 10.- € a na nesprávne vyplnený celoročný sumár úlovkov pokuta 1.- €.

 

Zarybnenie miestnych revírov v roku 2019 bolo nasledovné:

druh ryby množstvo cena
Kapor K3 2050 kg 4978,00 €
Kapor K2 300 kg 780,00 €
Kapor K1 150 kg 690,00 €
Pstruh pot. 01 40 000 ks 480,00 €
Pstruh dúhový Pd2 950 kg 3281,30 €
Amur 100 kg 275,00 €
spolu: 3550 kg 10484,30 €