Úlovky + zarybnenie

Prehľady o úlovkoch v roku 2018:

Prehľady o úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára 2019. Prehľady musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane sumarizácie. Prehľady možno odovzdať aj hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ ul. Záhradná 165/6 09431 Hanušovce alebo vhodiť do schránky MO SRZ, ktorá je na vchodovej bráne do dvora Mestského úradu. Na neodovzdané prehľady alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6 €, na nesprávne vyplnené 1 €.

 

Zarybnenie miestnych revírov v roku 2017 bolo nasledovné:

druh ryby množstvo cena
Kapor K2 (2x dodávka) 1600 kg 3520,00 €
Kapor K3 (4x dodávka) 600 kg 1500,00 €
Kapor K1 100 kg 400,00 €
Podustva Pds2 (16 cm) 1485 ks 546,48 €
Pstruh pot. rýchl. (4.cm) 1500 ks 660,00 €
Pstruh dúhový Pd2 (3x dodávka) 1200 kg 3947,60 €
Amur (0,6 kg) 70 kg 231,00 €
Pleskáč PLv1 5000 ks 150,00 €
  spolu: 10955,08 €

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zarybňovanie v roku 2018 plán a skutočnosť (aktualizované – 18.10.2018)
Sumár úlovkov na všetkých revíroch 2017