Úlovky + zarybnenie

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch:

Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára. Záznamy musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane celoročného sumáru úlovkov. Záznamy možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ alebo hodiť do schránky MO SRZ pri bráne Mestského úradu. Na neodovzdané záznamy alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 10.- € a na nesprávne vyplnený celoročný sumár úlovkov pokuta 3.- €.