Úlovky + zarybnenie

Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch:

Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára. Záznamy musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane celoročného sumáru úlovkov. Záznamy možno odovzdať hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ alebo hodiť do schránky MO SRZ pri bráne Mestského úradu. Na neodovzdané záznamy alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6.- € a na nesprávne vyplnený celoročný sumár úlovkov pokuta 1.- €.

 

Zarybnenie miestnych revírov v roku 2018 bolo nasledovné:

druh ryby množstvo cena
Kapor K3 1600 kg 3840,00 €
Kapor K2 300 kg 780,00 €
Kapor K1 150 kg 690,00 €
Podustva Pds2 (5 cm) 6000 ks 330,00 €
Pstruh pot. 01 25000 ks 300,00 €
Pstruh dúhový Pd2 950 kg 3154,60 €
Amur (0,6 kg) 100 kg 470,00 €
Pleskáč PLv2-3 200 kg 440,00 €
  spolu: 10004,60 €

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zarybňovanie v roku 2018 plán a skutočnosť (aktualizované – 18.10.2018)
Sumár úlovkov na všetkých revíroch 2017