Výbor

Predseda: Molitoris Milan

Hospodár: Oráč Štefan
Pomocný hospodár: Ivanič Ján

Tajomník: Dvorský Peter
Učtovník: Ing. Tomková Mária

Člen výboru: Molitoris Juraj
Člen výboru: Sopoliga Milan
Člen výboru: Mockovčiak Ján
Člen výboru: Jenčík Peter

 

Úradné dni a hodiny na prípadne konzultácie členov o dianí v organizácií sú v čase zasadnutí výboru MO SRZ a to každý piatok vždy po dvadsiatom v mesiaci o 17:30 hod. okrem mesiacov júl a august, v budove MsÚ (vchod z dvora) v Hanušovciach nad Topľou.