Posts Tagged ‘povolenky’

Výdaj rybárskych povolení

utorok, máj 19th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach n/T oznamuje svojim členom, že 24. mája 2020 (t.j. v nedeľu) o 13.30 hodine sa budú podľa pôvodného plánu vydávať povolenia na rybolov v kancelárií MO SRZ v Hanušovciach n/T. Upozornenie: v budove je povinné nosenie ochranných rúšok! Výbor MO SRZ

Systém vydávania povolení na rybolov v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

štvrtok, marec 19th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od dnešného dňa mení zaužívaný systém vydávania povolení, na výdaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty.

Člen našej MO zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka na účet organizácie:

č.ú.: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

alebo poštovou zloženkou na adresu MO SRZ v Hanušovciach:

Slovenský rybársky zväz
MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6
094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle do 7 dní členovi na jeho adresu potrebné doklady: členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám), štátny rybársky lístok a povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je možnosť uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa ako: meno a priezvisko rybára, povolenie miestne, zväzové, štátny rybársky lístok, číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník 2020

Prípadné otázky a nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com
Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania Mimoriadného stavu v SR.

Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Zrušený výdaj rybárskych povolení

piatok, marec 13th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojim členom, že plánovaný výdaj rybárskych povolení zo dňa 15. marca 2020 o 13,30 hod. sa ruší a bude nahradený v novom termíne 22. mája 2020 o 17,30 hod.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Mimoriadny výdaj povolení na lov rýb

pondelok, december 23rd, 2019

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojim členom, že v piatok, 3. 1. 2020, o 17.30 hod. sa bude konať mimoriadny výdaj „Povolení na lov rýb“ pre rok 2020 v kancelárií MsÚ v Hanušovciach nad Topľou.

Zároveň chceme upozorniť členov na povinnosť vrátenia „Záznamov o dochádzke k vode z roku 2019“ najneskôr do 15. 1. 2020.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou

Povolenky na rok 2017

utorok, január 10th, 2017

Termíny výdaja povoleniek v roku 2017:

8.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
22.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.2.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.3.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
7.4.2017 v piatok o 17:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
9.4.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v Klube požiarnikov v Bystrom
28.5.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3.- € u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.