Posts Tagged ‘školenie rybárov’

Školenie nových členov zväzu

utorok, január 8th, 2019

Školenie nových členov sa bude konať dňa 2. 6. 2019 o 13:00 hodine v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Petra Dvorského tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Milana Molitorisa tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov zväzu

utorok, január 10th, 2017

Školenie nových členov sa bude konať dňa 4.6.2017 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843

Školenie nových členov zväzu

pondelok, december 28th, 2015

Školenie nových členov sa bude konať 5. júna 2016 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov zväzu

piatok, január 10th, 2014

Školenie nových členov sa bude konať 1. júna 2014 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po zložení skúšky budú môcť si zakúpiť rybárske povolenky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Školenie nových členov zväzu

pondelok, marec 11th, 2013

Školenie nových členov sa bude konať 2.6.2013 o 13:00 v budove MsÚ v Hanušovciach. Po zložení skúšky budú môcť si zakúpiť rybárske povolenky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.