Všeobecný zákaz lovu rýb

Týmto oznamujeme svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 13.9.2012 a preto na základe Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky zo dňa 17.3.2006 § 17 odst. 11 platí:

Všeobecný zákaz lovu rýb 14 dní na uvedenom revíre VN Remeniny od 14. septembra do 27.9.2012 (vrátane).

Kľúčové slová:Zanechajte komentár