Prehľady o úlovkoch 2014

Prehľady o úlovkoch musia byť odovzdané do 15. januára 2015. Prehľady musia byť pravdivo a správne vyplnené vrátane sumarizácie. Prehľady možno odovzdať aj hospodárovi p. Oráčovi v Čiernom, členom výboru, zaslať poštou na adresu MO SRZ ul. Záhradná 165/6 09431 Hanušovce alebo vhodiť do schránky MO SRZ , ktorá je na vchodovej bráne do dvora Mestského úradu. Na neodovzdané prehľady alebo odovzdané po termíne sa vzťahuje sankcia 6 €, na nesprávne vyplnené 1 €.

Kľúčové slová:Zanechajte komentár