Školenie nových členov

Školenie mladých rybárov sa uskutoční 5. júna  2011 o 13:00 hodine na MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom zvládnutí testov budú mať možnosť stať sa riadnymi členmi MO SRZ v Hanušovciach a budú si môcť  zakúpiť povolenky na rybolov pre rok 2011. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Dvorského Petra na tel.
0917 358 979, alebo na tel. 0907 343 843.

Termíny výdaja povoleniek v roku 2011:

15.01.2011 v sobotu o 15:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
29.01.2011 v sobotu o 16:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
30.01.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
20.02.2011 v nedeľu o 14:00 v Klube požiarnikov v Bystrom
15.04.2011 v piatok o 17:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
17.04.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach
29.05.2011 v nedeľu o 14:00 v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek  mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u Petra Dvorského tel. 0917 358 979, 0917 358 979 alebo u predsedu SRZ Hanušovce.

Kľúčové slová: ,Zanechajte komentár