Posts Tagged ‘povinné vybavenie’

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

štvrtok, december 30th, 2021
 1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
 2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

utorok, január 1st, 2019
 1. meter, podberák, uvoľňovač háčikov, rybárska podložka
 2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

pondelok, december 28th, 2015
 1. meter, podberák, uvoľňovač háčikov (pean)
 2. pri love mať platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode

Upozornenie!
Členovia MO, ktorí budú disciplinárne stíhaní sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a Vyhl. MŽP SR č. 185/2006 Z..z. pred skúšobnou komisiou.