Zarybnenie: VN Remeniny-09-2023

Týmto oznamujeme svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie pstruhom dúhovým dňa 26. 9. 2023. Lov povolený od 27. 9. 2023.

Kľúčové slová: ,Zanechajte komentár