Archive for the ‘Oznamy’ Category

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

štvrtok, február 8th, 2018
  1. meter, podberák, uvoľňovač háčikov (pean)
  2. pri love mať platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode

 

Upozornenie!
Členovia MO, ktorí budú disciplinárne stíhaní sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák. č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a Vyhl. MŽP SR č. 185/2006 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Spravodaj na rok 2018

streda, február 7th, 2018

Aktualizácia informácií na tejto stránke pre rok 2018 prebehne 8. februára 2018. Aktuálne informácie si zatiaľ môžete pozrieť v spravodaji 2018. Ďalej bola pridaná stránka s prezentáciu na rozpoznávanie rýb.

Zarybnenie na VN Remeniny

sobota, október 21st, 2017

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 16. októbra 2017 v množstve 400 kg. Lov povolený od 17. októbra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

piatok, september 22nd, 2017

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie kaprom K3 dňa 21.9.2017 v množstve 300 kg. Lov povolený od 22. septembra 2017.

Zarybnenie na VN Remeniny

piatok, september 8th, 2017

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že na VN Remeniny bolo prevedené plánované zarybnenie pstruhom dúhovým dňa 7.9.2017 v množstve 500 kg. Lov povolený od 8. septembra 2017.