Povolenky

Termíny výdaja povoleniek (2023)

06. 01. 2023 v piatok o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
* Pred zakúpením povolenia dňa 6.1.2023, je potrebné odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch.

22. 01. 2023 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12. 02. 2023 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12. 03. 2023 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
02. 04. 2023 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
14. 04. 2023 v piatok o 17,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
21. 05. 2023 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo stanovených termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u tajomníka p. Petra Dvorského (tel. 0903 956 296), alebo u predsedu p. Milana Molitorisa (tel. 0907 343 843).

Ceny jednotlivých druhov povolení na rybolov (2023)

Zväzové povolenie kaprové pre dospelých * 50 €
Zväzové povolenie kaprové pre detí 6–14 rokov (nar. 2009–2017) * 10 €
Miestne povolenie pre dospelých 50 €
Miestne povolenie pre dospelých so zľavou ** 37 €
Miestne povolenie pre deti (nar. 2009–2017) 14 €
Hosťovacie povolenie miestne denne 10 €
Hosťovacie povolenie miestne týždenné 40 €

Zväzové sezónne povolenie na jeden revír (Domaša, Ružín) – zrušené Radou SRZ
Miestne povolenie pre dospelých nad 70 rokov bezplatné – zrušené Radou SRZ

(*) Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia
(**) Zľavy platia pre študentov (15 – 25 rokov), ženy, dôchodcov od 62 rokov, ZŤP, ZŤPS.

Členské príspevky (2023)

Dospelí 32 €
Študenti 17 €
Deti do 14 rokov 1 €

Zápisné (2023)

Dospelí 40 €
Mládež 20 €
Deti 10 €

Záujemcovia o členstvo v organizácií si môžu podať prihlášku počas termínov vydávaní povolení. Podmienka: každý nový člen musí absolvovať školenie a preskúšanie zo zákona č. 216/2018 Z.z a vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z.z..

Štátny rybársky lístok (2023)

Ročný 7 €
Trojročný 17 €
Mesačný 3 €
Týždenný 1,5 €

Záujemcovia o kúpu štátneho rybárskeho lístka si ho môžu súčasne zakúpiť pri kúpe rybárskych povolení.