Povolenky

Termíny výdaja povoleniek (2024)

07. 01. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
* Pred zakúpením povolenia dňa 07.01.2024, je potrebné odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch.

21. 01. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
11. 02. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
10. 03. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
07. 04. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12. 04. 2024 v piatok o 17,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
19. 05. 2024 v nedeľu o 13,30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo stanovených termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u tajomníka p. Petra Dvorského (tel. 0903 956 296), alebo u predsedu p. Milana Molitorisa (tel. 0907 343 843).

Ceny jednotlivých druhov povolení na rybolov (2024)

Zväzové povolenie kaprové pre dospelých * 75 €
Zväzové povolenie kaprové pre detí 6–14 rokov (nar. 2010–2018) * 15 €
Miestne povolenie pre dospelých 60 €
Miestne povolenie pre dospelých so zľavou ** 45 €
Miestne povolenie pre deti (nar. 2010–2018) 20 €
Hosťovacie povolenie miestne denne kapr. dosp. 10 €
Hosťovacie povolenie miestne týždenné kapr. dosp. 40 €

Zväzové sezónne povolenie na jeden revír (Domaša, Ružín) – zrušené Radou SRZ
Miestne povolenie pre dospelých nad 70 rokov bezplatné – zrušené Radou SRZ

(*) Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia
(**) Zľavy platia pre študentov (15 – 25 rokov), ženy, dôchodcov, ZŤP, ZŤPS.

Členské príspevky (2024)

Dospelí 35 €
Študenti 17 €
Deti do 14 rokov 1 €

Zápisné (2024)

Dospelí 40 €
Mládež 10 €
Deti 10 €

Záujemcovia o členstvo v organizácií si môžu podať prihlášku počas termínov vydávaní povolení. Podmienka: každý nový člen musí absolvovať školenie a preskúšanie zo zákona č. 216/2018 Z.z a vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z.z..

Štátny rybársky lístok (2024)

Ročný 7 €
Trojročný 17 €
Mesačný 3 €
Týždenný 1,5 €

Záujemcovia o kúpu štátneho rybárskeho lístka si ho môžu súčasne zakúpiť pri kúpe rybárskych povolení.