Archive for the ‘Súťaže’ Category

Súťaž v love rýb udicou – deti

utorok, máj 10th, 2016

Dňa 8. mája 2016 sa uskutočnila súťaže v love rýb udicou v kategórií detí do 15 rokov.

Poradie najúspešnejších:

1. Patrik Minár 7950 bodov
2. Matej Peržeľ 3600 bodov
3. Daniel Niko 2250 bodov
4. Martina Matuškova 300 bodov
5. Matej Matuška 300 bodov
6. Ján Čurlík 250 bodov
7. Jozef Oráč 100 bodov

Fotky zo súťaže

Súťaž v love rýb udicou – dospelí

pondelok, máj 9th, 2016

Dňa 1. mája 2016 sa konala súťaž v LRÚ v kategórií dospelých na rybníku v Remeninách. Súťažilo 36 účastníkov o najúspešnejšieho rybára. Bolo chytených 19 kaprov a celkovej váhe 44 kg. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Mimoriadnej cene za prvú chytenú rybu sa tešil Maščuch Marek. Všetkých súťažiacich čakalo občerstvenie a chutný guľáš. Radosť zo súťaže zažívali nielen súťažiaci ale aj ich priaznivci, ktorí prišli povzbudiť svojich favoritov a užiť si krásneho prostredia v lone rozkvitnutej prírody.

Poradie najúspešnejších:

1. Maščuch Marek 14750 bodov
2. Benčo Ľuboš 8600 bodov
3. Guľa Stanislav 7550 bodov
4. Balog Milan 6500 bodov
5. Lehet Ján 2850 bodov
6. Juhas Ján 1950 bodov
7. Kovaľ Ján 1500 bodov

Fotky zo súťaže

Súťaž v love rýb udicou – dospelí

utorok, jún 4th, 2013

Dňa 1. Mája 2013 sa uskutočnila súťaž v love rýb udicou a to v kategórií dospelých. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacích o najúspešnejšieho rybára. Spolu bolo chytených 69 kaprov o celkovej hmotnosti 84 kg.

Poradie najúspešnejších:

1. Guľa Stanislav 7 ks 12,20 kg 12570 bodov
2. Verčimák Pavol 5 ks 11,20 kg 11450 bodov
3. Hrinkanič Štefan 7 ks 10,05 kg 10400 bodov
4. Kaplavka Peter 4 ks 9,65 kg 9850 bodov
5. Oráč Ján 3 ks 6,70 kg 6280 bodov
6. Balog Peter 8 ks 6,28 kg 6680 bodov
7. Žipaj Dušan 3 ks 5,91 kg 6060 bodov
8. Benčo Ľuboš 4 ks 5,10 kg 5300 bodov
9. Sirotiak Marek 4 ks 4,70 kg 4900 bodov
10. Sukovský Lukáš 2 ks 4,70 kg 4800 bodov
11. Čikoš Vladimír 2 ks 3,91 kg 4010 bodov
12. Matuška Stanislav 2 ks 3,89 kg 3990 bodov
13. Molitoris Marek 2 ks 3,83 kg 3930 bodov
14. Hubler Milan 2 ks 3,50 kg 3600 bodov

Výhercovia boli odmenení vecnými cenami, občerstvením i výborným guľášom. O dobrú náladu sa postarali hudobníci z radov rybárov. Radosť z dosahovaných výsledkov zažívali aj desiatky návštevníkov , ktorí prišli povzbudiť svojich súťažiacich a tak zažili spolu krásny slnečný prvý máj v rozkvitnutej prírode.

Súťaž v love rýb udicou – detí

utorok, jún 4th, 2013

Dňa 5.5.2013 súťažila v love rýb udicou kategória detí.

Poradie víťazov:

1. Paľo Patrik 6 ks 5,70 kg 5370 bodov
2. Balog Ľubomír 3 ks 4,34 kg 4490 bodov
3. Trusová Lenka 4 ks 3,98 kg 4180 bodov
4. Andrejko Jakub 8 ks 2,77 kg 3170 bodov
5. Andrijko Roman 9 ks 0,98 kg 1430 bodov
6. Trusová Mariana 8 ks 0,90 kg 490 bodov
6. Čurlík Ján 1 ks 0,11 kg 160 bodov

Súťaž v LRU 2012 – detí

štvrtok, máj 17th, 2012

Dňa 6. Mája 2012 bola uskutočnená súťaž pre detí do 15 rokov. Nachytaných rýb spolu bolo 44 ks o celkovej váhe 14,51 kg.

Najúspešnejší sa umiestnili v tomto poradí :

1. Gazda Pavol 4 ks 6,2kg 6400 bodov
2. Redžepovič Alex 2 ks 3,79 kg 3890 bodov
3. Žipaj Jaroslav 1 ks 1,83 kg 1880 bodov
4. Paľo Patrik 2 ks 1,75 kg 1850 bodov
5. Andrijko Roman 5 ks 0,8 kg 1051 bodov
6. Kokoškova Veronika 6 ks 1,40 kg 440 bodov