Archive for the ‘Oznamy’ Category

Mimoriadny termín predaja povoleniek

sobota, máj 15th, 2021

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že sa bude konať mimoriadny predaj povoleniek na lov rýb, ktorý sa uskutoční v budove MsÚ v Hanušovciach a to v nasledujúcich termínoch: 21. mája 2021, t.j. v piatok o 17,00 hodine a 23. mája 2021, t.j. v nedeľu o 13,30 hodine. Obmedzujúce opatrenia: Vstup do budovy po jednej osobe + rúško.

Výbor MO SRZ

História úlovkov za roky 2003 až 2020

sobota, máj 15th, 2021

V nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť históriu úlovkov za roky 2003 až 2020.

Zarybnenie: Hermanovský a Hanušovský potok

piatok, apríl 16th, 2021

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že dňa 16. apríla 2021 bude vysadená násada pstruha dúhového do Hermanovského potoka a Hanušovského potoka v množstve Pd2 = 200 kg (cca 0,35 kg), a Pd výber = 100 kg (cca 0,7 kg). Na potokoch nie je uplatnená doba hájenia. Lov povolený od 16. apríla 2021.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Vydávanie povolení na rybolov v roku 2021

sobota, január 2nd, 2021

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od 1. januára 2021 začneme s výdajom povolení na rybolov pre nasledujúci rok 2021 zaužívaným spôsobom v krízovom režime prostredníctvom Slovenskej pošty nasledovným spôsobom. Záujemca o povolenie na rybolov zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka plus poštovné a balné 1 euro na účet organizácie do SLSP v Hanušovciach:

Číslo účtu : SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou,
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do piatich dní členovi na jeho adresu požadované doklady:

– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843. Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania stavu ohrozenia epidémiou COVID 19.

V Hanušovciach 23.12.2020
Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Výročná členská schôdza a Spravodaj 2021

sobota, január 2nd, 2021

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7. marca 2021 o 14.00 hod. v Hanušovciach n/T v reštaurácii U Hricka.