Archive for the ‘Oznamy’ Category

Výročná členská schôdza 2023

piatok, január 13th, 2023

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. marca 2023 o 14,00 hodine v Bystrom v Svadobke.

Školenie nových členov zväzu 2023

piatok, január 13th, 2023

Školenie nových členov sa bude konať dňa 28. 5. 2023 o 13,00 hodine v budove MsÚ v Hanušovciach. Po úspešnom absolvovaní skúšky je možné zakúpiť si povolenie na rybolov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u tajomníka p. Petra Dvorského tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Milana Molitorisa tel. 0907 343 843.

Vydávanie povolení na rybolov 2023

piatok, január 13th, 2023

 

Výbor MO SRZ v Hanušovciach týmto oznamuje svojím členom, že vydávanie povolení na rybolov sa bude realizovať v plánovaných termínoch uvedených v Spravodaji 2023 a to nasledovne:
 • 06. 01. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 22. 01. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 12. 02. 2023 v piatok o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 12. 03. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 02. 04. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 14. 04. 2023 v nedeľu o 17:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
 • 21. 05. 2023 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

piatok, január 13th, 2023
 1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
 2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
 3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
 4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
 5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
 6. dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami na hrádzu VN Remeniny a poľnú cestu nad hrádzou po ľavej strane VN

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Zarybnenie: VN Remeniny

štvrtok, september 22nd, 2022

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom že bolo prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách:

1.) dňa 19. septembra 2022 pstruhom dúhovým o váhe 350 kg. (pstruh Pd2 a výber)
2.) dňa 24. septembra 2022 bude prevedené zarybnenie kaprom rybničným K3 o váhe 1.000 kg

Výbor MO SRZ v Hanušovciach