Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2021

01. 05. 2021 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8,00 hodine.
07. 05. 2021 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS
o 17,00 hod. na VN Remeniny.
09. 05. 2021 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8,00 hodine.

Plán brigád v roku 2021

Výrub kríkov a upratovanie brehov rybníka v Remeninách
10. 04. 2021 v sobotu o 15,00 hod. zodpovedný vedúci: Dvorský Peter, Molitoris Milan.

Kosby v roku 2021:

28. 05. 2021 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Štefan Oráč
29. 05. 2021 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Milan Sopoliga
30. 07. 2021 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Mockovčiak
31. 07. 2021 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Ivanič

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 2,50 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.