Súťaže + brigády

Organizované športové súťaže v roku 2022

01. 05. 2022 kategória dospelých a mládeže na VN Remeniny o 8,00 hodine
06. 05. 2022 súťaž pre členov výboru, revíznej a disciplinárnej komisie a RS
o 17,00 hod. na VN Remeniny
08. 05. 2022 kategória detí do 14 rokov na VN Remeniny o 8,00 hodine

Plán brigád v roku 2022

Upratovanie brehov rybníka v Remeninách
09. 04. 2022 v sobotu o 15,00 hod. zodpovedný vedúci: Peter Dvorský, Milan Molitoris.

Kosby v roku 2022:

27. 05. 2022 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Štefan Oráč
28. 05. 2022 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Peter Dvorský
39. 07. 2022 v piatok na VN Remeniny o 17,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Mockovčiak
30. 07. 2022 v sobotu na VN Remeniny o 16,00 hod. zodpovedný vedúci: Ján Ivanič

Povinnosťou každého člena MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou je odpracovať brigádu stanovenú členskou schôdzou, v rozsahu štyri hodiny v kalendárnom roku. Odmena za prácu (vrátenie zálohy) bola stanovená 2,50 € za odpracovanú hodinu. Splatnosť ihneď po odpracovaní.

Zarybňovanie:

Za organizáciu brigád pri zarybňovaní zodpovedá hospodár a predseda. Termíny sú známe deň pred dodávkou násadových rýb. Na zarybňovanie je potrebné nastúpiť podľa telef. výzvy hospodára alebo predsedu.