Posts Tagged ‘povolenky’

Mimoriadny výdaj povolení na lov rýb

pondelok, december 23rd, 2019

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojim členom, že v piatok, 3. 1. 2020, o 17.30 hod. sa bude konať mimoriadny výdaj „Povolení na lov rýb“ pre rok 2020 v kancelárií MsÚ v Hanušovciach nad Topľou.

Zároveň chceme upozorniť členov na povinnosť vrátenia „Záznamov o dochádzke k vode z roku 2019“ najneskôr do 15. 1. 2020.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou

Povolenky na rok 2017

utorok, január 10th, 2017

Termíny výdaja povoleniek v roku 2017:

8.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
22.1.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.2.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.3.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
7.4.2017 v piatok o 17:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
9.4.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v Klube požiarnikov v Bystrom
28.5.2017 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3.- € u tajomníka p. Dvorského Petra tel. 0903 956 296, alebo u predsedu p. Molitorisa Milana tel. 0907 343 843.

Povolenky na rok 2015

utorok, január 6th, 2015

Termíny výdaja povoleniek v roku 2014:

11.1.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
25.1.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
15.2.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
15.3.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
10.4.2015 v piatok o 17:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
12.4.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v Klube požiarnikov v Bystrom
24.5.2015 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u Petra Dvorského – mobil: 0903 956 296 alebo u predsedu SRZ Hanušovce (Molitoris – mobil: 0907 343 843).

Povolenky na rok 2014

piatok, január 10th, 2014

Termíny výdaja povoleniek v roku 2014:

12.1.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
26.1.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
16.2.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
16.3.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
11.4.2014 v piatok o 17:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach
13.4.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v Klube požiarnikov v Bystrom
25.5.2014 v nedeľu o 13:30 hod. v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u Petra Dvorského – mobil: 0903 956 296 alebo u predsedu SRZ Hanušovce (Molitoris – mobil: 0907 343 843).

Povolenky na rok 2013

utorok, január 8th, 2013

Termíny výdaja povoleniek v roku 2013:

13.01.2012 v nedeľu o 13:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
27.01.2012 v nedeľu o 13:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
17.02.2012 v nedeľu o 13:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
17.03.2012 v nedeľu o 13:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
12.04.2012 v piatok  o 17:30 v budove MsÚ v Hanušovciach
14.04.2012 v nedeľu o 13:30 v Klube požiarnikov v Bystrom
26.05.2012 v nedeľu o 13:30 v budove MsÚ v Hanušovciach

Pri kúpe povolení predložiť platný členský preukaz opatrený fotografiou 30×35 mm.

Výdaj povoleniek mimo vypísaných termínov bude možný iba vo výnimočných prípadoch za príplatok 3 € u Petra Dvorského – mobil: 0917 358 979 alebo u predsedu SRZ Hanušovce (Molitoris – mobil: 0907 343 843).