Posts Tagged ‘povolenky’

Mimoriadny termín predaja povoleniek

sobota, máj 15th, 2021

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom, že sa bude konať mimoriadny predaj povoleniek na lov rýb, ktorý sa uskutoční v budove MsÚ v Hanušovciach a to v nasledujúcich termínoch: 21. mája 2021, t.j. v piatok o 17,00 hodine a 23. mája 2021, t.j. v nedeľu o 13,30 hodine. Obmedzujúce opatrenia: Vstup do budovy po jednej osobe + rúško.

Výbor MO SRZ

Vydávanie povolení na rybolov v roku 2021

sobota, január 2nd, 2021

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od 1. januára 2021 začneme s výdajom povolení na rybolov pre nasledujúci rok 2021 zaužívaným spôsobom v krízovom režime prostredníctvom Slovenskej pošty nasledovným spôsobom. Záujemca o povolenie na rybolov zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka plus poštovné a balné 1 euro na účet organizácie do SLSP v Hanušovciach:

Číslo účtu : SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou,
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do piatich dní členovi na jeho adresu požadované doklady:

– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843. Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania stavu ohrozenia epidémiou COVID 19.

V Hanušovciach 23.12.2020
Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Výdaj rybárskych povolení

utorok, máj 19th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach n/T oznamuje svojim členom, že 24. mája 2020 (t.j. v nedeľu) o 13.30 hodine sa budú podľa pôvodného plánu vydávať povolenia na rybolov v kancelárií MO SRZ v Hanušovciach n/T. Upozornenie: v budove je povinné nosenie ochranných rúšok! Výbor MO SRZ

Systém vydávania povolení na rybolov v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

štvrtok, marec 19th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od dnešného dňa mení zaužívaný systém vydávania povolení, na výdaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty.

Člen našej MO zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka na účet organizácie:

č.ú.: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

alebo poštovou zloženkou na adresu MO SRZ v Hanušovciach:

Slovenský rybársky zväz
MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6
094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle do 7 dní členovi na jeho adresu potrebné doklady: členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám), štátny rybársky lístok a povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je možnosť uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa ako: meno a priezvisko rybára, povolenie miestne, zväzové, štátny rybársky lístok, číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník 2020

Prípadné otázky a nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com
Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania Mimoriadného stavu v SR.

Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Zrušený výdaj rybárskych povolení

piatok, marec 13th, 2020

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojim členom, že plánovaný výdaj rybárskych povolení zo dňa 15. marca 2020 o 13,30 hod. sa ruší a bude nahradený v novom termíne 22. mája 2020 o 17,30 hod.

Výbor MO SRZ v Hanušovciach