Vydávanie povolení na rybolov v roku 2022

MIMORIADNY OZNAM!
Kvôli karanténe členov výboru MO SRZ Hanušovce bude od 23.1.2022 až do odvolania zrušený výdaj povolení na rybolov v stanovených termínoch.

Mimoriadny výdaj povolení bude prebiehať nasledovne:

  • úhrada príslušnej finančnej čiastky na bankový účet organizácie
  • (k cene povolenia na rybolov nezabudnite pripočítať poštovné a balné – 2 €)
  • odoslanie požadovaných dokladov do 7 dní od obdržania platby na účet organizácie

Ospravedlňujeme sa
karanténa vypukla 22.1.2022

 

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení formou úhrady na účet a prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný tiež.

POZOR! Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do siedmych dní členovi na jeho adresu požadované doklady:
– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok,
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník povolení na rybolov pre rok 2022
K cene povoleniek treba pripočítať 2 € na poštovné a balné.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na email: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843Zanechajte komentár