Výročná členská schôdza 2022

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022 o 13.30 hodine v galérií Mestského kultúrneho strediska v malom kaštieli v Hanušovciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií : mandátová, návrhová
3. volebná komisia.
4. Správa o činnosti výboru za rok 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
8. Voľba členov výboru na roky 2022 – 2026 a kontrolnej komisie
9. Voľba kandidátov a náhradníkov na XIV. Snem SRZ
10. Plán hlavných úloh na rok 2022
11. Udelenie vyznamenaní na rok
12. Diskusia a rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Kľúčové slová:Komentáre (1) k “Výročná členská schôdza 2022”

  1. Jan Jurmak píše:

    Chcem sa stať novým členom.SRZ.Hanušovce.
    Čo je potrebné.

Zanechajte komentár