Vydávanie povolení na rybolov v roku 2021

MO SRZ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje svojím členom, že od 1. januára 2021 začneme s výdajom povolení na rybolov pre nasledujúci rok 2021 zaužívaným spôsobom v krízovom režime prostredníctvom Slovenskej pošty nasledovným spôsobom. Záujemca o povolenie na rybolov zašle potrebnú finančnú čiastku v zmysle uvedeného cenníka plus poštovné a balné 1 euro na účet organizácie do SLSP v Hanušovciach:

Číslo účtu : SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou,
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do piatich dní členovi na jeho adresu požadované doklady:

– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na mail: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843. Tento systém vydávania povolení bude platiť až do odvolania stavu ohrozenia epidémiou COVID 19.

V Hanušovciach 23.12.2020
Výbor MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Kľúčové slová:Zanechajte komentár